ABBYY FineReader

FineReaderi põhiomadused

FineReaderi optilise tekstituvastuse ja PDF-tarkvara toob täiesti uue mõõtme sellesse, kuidas professionaalid töötavad paberipõhiste dokumentide ja PDF-failidega, FineReaderi abil muutub PDF-ides sisalduv info muudetavaks, taaskasutatavaks, mis võimaldab paremat ühistööd.

PDF-ide toimetamine ja kommenteerimine

PDF-failiga saab töötada nii nagu mis tahes toimetatava dokumendiga, nagu nt Wordi fail. Saate toimetada, otsida, üle vaadata ja kommenteerida, kaitsta jagatava dokumendi osi, täita vorme ja veel mõndagi muud.

PDF-failide ja skannide teisendamine

Paberdokumentidest saab kergesti luua toimetatavaid digikoopiaid, ilma et peaks midagi ümber tippima, samuti saab muuta skannitud dokumendid täpseteks ja otsitavateks PDF-failideks, mis on valmis digiarhiveerimiseks.

Dokumentide võrdlemine

Saate otsida ja üle vaadata muudatused sama dokumendi eri versioonide vahel, isegi kui dokumendid on eri vormingus: PDF, pilt, Microsoft® Office’i dokumendid jne.

Automaatne teisendamine

Saate luua graafiku, mille järgi toimub dokumentide töötlemine ja teisendamine automaatselt mis tahes ajal või siis, kui dokumendid paigutatakse kindlasse kausta.

Võrdlusskeem

Vaadake allolevat skeemi, et leida kiiresti FineReader 15 olulisemad uued võimalused võrreldes varasemate tooteversioonidega. Lisainfot toote omaduste, funktsioonide ja eelista kohta vaadake üksikasjalikuma info osast.

PDF-ide toimetamine ja kommenteerimine

PDF-vorming on paljudes kontorites muutunud jagatava info standardvorminguks. FineReaderiga on PDF-dokumendid, olgu nad siis skannitud või digitaalselt loodud, kohe kasutamiseks kättesaadavad. Toimetada, otsida ja kommenteerida saab igasugust PDF-faili, nii skannitud kui digitekkelist.

Editing of Scanned PDF

Extracting Tables from PDF

Search in Scanned PDF

EDIT AND MODIFY

Teksti toimetamine, piltide muutmine

FineReaderiga on skannitud PDF-failid samavõrd toimetatavad kui digitaalselt loodud. Lihtsalt avage PDF ja asuge toimetama, olenemata PDF-i allikast: otse PDF-failis saab parandada kirjavigu ning muuta andmeid või pilte! Vaja sisu kustutada? FineReaderi võimas kustutaja aitab kustutada PDF-failis mis tahes ala.

Metaandmete haldus

Selleks, et oma dokumente paremini korraldada ja neid edaspidi hõlpsamalt hallata, saate lisada, muuta ja kustutada dokumendi omadusi (metaandmeid).

Lehekülgede korrastus

Lehekülgi saab lisada, kustutada ja ümber korraldada ning teha selliseid toiminguid nagu mitme valitud lehekülje pööramine ühe klõpsuga.

Vormide täitmine

Võimalik täita interaktiivseid PDF-vorme ja küsimustikke jagamiseks, printimiseks ja salvestamiseks. FineReader tõstab esile täidetavad alad ning suudab ka valideerida sisestatud andmevorminguid.

VÄLJAVÕTMINE JA TSITEERIMINE

Teksti ja tabeli väljavõtmine

Teksti ja tabeleid saab PDF-failist kiiresti välja võtta, valides lihtsalt ala, kust seda soovite teha. FineReader avab kõik PDF-dokumendid nii, et neist saab kopeerida ja kleepida, seda isegi juhul, kui dokument on loodud skanneriga.

Teksti vormingu säilitamine

PDF-failist saab kopeerida teksti ja tabeleid mis tahes rakendusse, ilma et algvorming kaoks. Tänu ülitäpsele optilise tekstituvastuse tehnoloogiale tagab FineReader selle, et kirjatüübid ja kujundus püsivad samad, isegi kui töötate vanade või vähekvaliteetsete skannidega.

Tabeleid saab välja võtta maksimaalse täpsusega

Tabelieraldajaid saab seal, kus vaja, käsitsi muuta, et need sobituksid juba enne väljavõtmist olemasoleva tabelikujundusega. Eraldajaid saab liigutada, lisada ja kustutada ning lahtreid ühendada ja eraldada.

LUGEMINE JA OTSIMINE

Mugav kasutajaliides

FineReaderil on nüüd täielik kasutajaliides, mis võimaldab töötada PDF-failidega: neid lugeda, toimetada, kommenteerida jne. Kasutajaliidese välimust saab kergesti muuta, et see sobiks paremini käsiloleva tööga.

Kõik otsitavad!

Kõik PDF-failid, isegi skannitud, muutuvad kohe otsitavaks, kui need avada FineReaderiga, mistõttu see on ideaalne programm PDF-idega töötamiseks. Kasutaja saab kiirelt otsida nii tekstist, kommentaaridest kui ka metaandmetest ning tulemused tõstetakse automaatselt esile.

Navigeerimine ja järjehoidja lisamine

Saate luua ja korrastada järjehoidjaid, et leida kiiresti dokumendi olulised osad ja nende juurde naasta. Järjehoidjaid saab lisada PDF-i leheküljele, kindlale alale või fraasile, nii on dokumendis navigeerimine tõeliselt mugav.

ÜLEVAATUS JA KOMMENTAARID

Märgistus- ja joonistusvahendid

Märgistada saab kleepsiltidega, läbi kriipsutades, alla joonides ja esile tõstes. Joonistusvahenditega saab kasutada jooni, nooli ja kujundeid, kui on vaja kommenteerida suuri alasid (nt jooniseid).

Koostöö kolleegidega

FineReaderi abiga on lihtne anda tagasisidet kommentaaridele, sortida kommentaare autori, kuupäeva või oleku järgi ning seadistada ja jälgida vestluste olekut. Lisaks saab heakskiidetud dokumendile kergesti lisada templi.

KAITSE JA JAGAMINE

Kustuta tundlikud andmed

Enne faili saatmist või veebis avaldamist saab kõrvaldada PDF-i tekstist või metaandmetest tundlikud andmed nagu nt isikuandmed, kontonumbrid jms. Redaktsioone otsides ja rakendades saate automaatselt eemaldada konfidentsiaalsed andmed kogu dokumendist.

Peidetud andmete eemaldamine

Peidetud andmete eemaldamine ühe klikiga. FindReaderiga on lihtne täielikult kustutada metaandmeid, tekstikihte, kommentaare, manusfaile, järjehoidjaid jms, nii väldite tundlike andmete kogemata jagamist.

Kontrolli juurdepääsu

PDF-i sisu eri kihid saab turvata salasõnaga, mis piirab failis sisalduvate andmete avamist, printimist, toimetamist või muutmist.

PDF-ide digiallkirjastamine

Dokumendid saate kinnitada digiallkirjaga, et tagada nende autentsus ja rikkumatus. Samuti saate PDF-failis luua või sinna lisada käsitsi kirjutatud allkirja.

PDF-ide LOOMINE MIS TAHES FAILIALLIKAST

Algdokumendina saab kasutada mis tahes faili

FineReader võimaldab luua PDF-faile pea igat tüüpi failist: skannitud, pildifail, Microsoft Office’i dokumendid jt vormingud. FineReaderiga saate skannida dokumendi PDF-vormingusse ning selle kohe täiendavaks muutmiseks avada. FineReaderiga loodud PDF-failid ühilduvad täielikult teiste PDF-programmidega.

Valdkonnastandardile vastavate PDF-ide loomine

FineReader aitab luua valdkonnastandardile vastavaid PDF-dokumente, mis vastavad PDF ISO nõuetele ning vastava valdkonna spetsiifilistele nõuetele. FineReader toetab järgmisi allkategooriaid: PDF/A (1–3) arhiveerimiseks ning PDF/UA, milles sisalduvad andmed on universaalselt ligipääsetavad.

Mitme dokumendi ühendamine üheks PDF-iks

Mitmest eri vormingus dokumendist saab luua üheainsa PDF-i, või siis luua uue PDF-i, võttes olemasolevatest PDF-failidest välja vajalikud leheküljed ning kombineerides need uueks dokumendiks.

PDF-dokumentide teisendamine otsitavasse ja toimetatavasse vormingusse

Skannitud paberdokumendid, pildid ja PDF-failid saab täpselt teisendada Wordi või Exceli dokumendiks, otsitavaks PDF-dokumendiks jm vorminguteks. FineReader, mis põhineb ABBYY juhtival optilise tekstituvastuse tehnoloogial, teeb digiteerimise kiireks ja lihtsaks.

Konverteeri PDF Word-i

PABERDOKUMENTIDE DIGITEERIMINE

Toimetatavad koopiad

Skannitud paberdokumendid, PDF-failid ja pildid saab lihtsalt teisendada toimetatavateks Wordi, Exceli jm vormingus failideks, ilma neid ümber tippimata, nii hoiate kokku aega olulisemate tööde jaoks. Sama kergesti saab töödelda korraga mitut dokumenti.

Nauditav täpsus

Tänu ABBYY nutikale optilise tekstituvastuse (OCR – Optical Character Recognition) tehnoloogiale saate teisendada kõik PDF-failid ja skannitud dokumendid otsitavasse ja toimetatavasse vormingusse kuni 99,8% täpsusega, säilitades dokumendi kujunduse ning struktuuri (sh päised, allmärkused, leheküljenumbrid, tabelistruktuuri jm). Viimased tehnoloogiauuendused lihtsustavad märgistega PDF-dokumentide loomist, mistõttu jaapanikeelse teksti ning koreakeelse teksti Hanja sümbolite tuvastus on kuni 10% täpsem.

Universaalselt ligipääsetavad PDF-dokumendid

Universaalselt ligipääsetavaid, PDF/UA-ühilduvaid dokumente luues tagavad nii avalikud organisatsioonid kui ka eraettevõtted selle, et nende väljastatavad dokumendid on kõigile täielikult ja võrdselt ligipääsetavad, mis teeb lihtsamaks infotarbimise abitehnoloogiat kasutades.

Paremad skannid, paremad tulemused

Saate teha igast, isegi kehva kvaliteediga skannist kvaliteetse digikoopia. FineReader rakendab automaatselt optimaalseid pildi eeltöötluse algoritme, et teisendamise tulemus oleks parim võimalik. FineReader aitab dokumente otse skannida, igat tüüpi ülesande jaoks on olemas ka mitme skanni seadistused.

PDF-ide ETTEVALMISTAMINE DIGIARHIVEERIMISEKS

Looge otsitavaid PDF-faile

Skannitud dokumendid saab kergesti muuta otsitavateks PDF-failideks ning kombineerida neid teisendamise käigus kas Wordi, Exceli ja paljudes teistes vormingutes failidega. FineReader toetab ka PDF/A vormingut, mis on pikaajalise arhiveerimise standard.

Ettevalmistused arhiveerimiseks

Saate vähendada PDF-dokumentide suurust (kuni 20 korda) neid tihendades, parandada skannide pildikvaliteeti ning luua otsitavaid PDF-dokumente, mis sobivad ideaalselt digiarhiveerimiseks.

TEISENDAMISE LISAVÕIMALUSED

Optiline tekstituvastus tagab parima tulemuse

Optiline tekstituvastus OCR Editor sisaldab kõiki tööriistu, mis on vajalikud dokumentide keerukamaks teisendamiseks, nii saate täielikult kontrollida ka kõige keerukamate dokumentide töötlemist, mis tagab parima tulemuse. Valida ja muuta saab kõiki seadistusi, mis võivad parendada optilist tekstituvastust ja kujunduse säilimist, näiteks keerulise tabeli struktuuri säilitamiseks saab kasutada lahtrieraldeid.

Korrektuur enne salvestamist

Tulemusi kontrollida ja kirjavigu parandada saab oluliselt kiiremini, juba enne teisendatud teksti FineReaderisse salvestamist. Dokumentide sajaprotsendilise täpsuse saab tagada lihtsalt esiletõstetud sümboleid läbi vaadates ning kontrollides üle teksti ja tabelites olevad andmed.

Õpeta FineReader välja

Kui teie dokumendid sisaldavad sageli spetsiifilise valdkonna termineid – või haruldasi/dekoratiivseid kirjatüüpe –, saad õpetada FineReaderi neid õigesti ära tundma ning nii on tulemused veelgi täpsemad.

INFOT SAAB KOGUDA RINGI LIIKUDES

Skanneri asemel nutitelefon

Ükskõik kas pildistate dokumente ise või saadetakse teile tööks dokumendipilte, FineReader aitab igal juhul. See rakendab tõhusaid pildi eeltöötlemise vahendeid, et korrigeerida moonutusi ning puhastada fotopilte, nii jääb tulemus just nagu skannitud ning tekstituvastus sujub erakordselt täpselt.

E-raamatute loomine

Teisendage skannitud raamatud ja artiklid e-raamatu vormingusse: EPUB®, FB2, või saatke need Amazon Kindle’i kontole, et lugeda neid nt ühistranspordis.

Dokumentide võrdlemine

Leia kahe dokumendiversiooni teksti vahelised erinevused, nii jääb ära aeganõudev ridahaaval võrdlemine. Dokumentide võrdlemise funktsioon teeb kindlaks eri failivormingutes dokumendiversioonide vahelised muudatused, nt skannitud paberdokumendi PDF ning selle algne Wordi versioon.

Võrdle Word vs PDF

VÕRDLE DOKUMENTE

Võrdlemine, mis säästab aega ja vaeva

Unustage paberdokumentide või skannide teksti aeganõudev ridahaaval võrdlemine. FineReader võimaldab leida erinevused sama dokumendi eri versioonide teksti vahel mõne sekundiga. Tarkvara on nii loogiline, et saate seda kohe produktiivselt kasutada – lihtsalt osuta, kliki ja võrdle.

Töötab paljude vormingutega

Võimaldab võrrelda dokumendi kahe versiooni teksti eri failivormingutes – Microsoft Office’i faile, digitekkelisi või skannitud PDF-faile, skannitud paberdokumente ja pildifaile. Näiteks saate kergesti võrrelda lepingu lõppversiooni Wordis selle skannitud koopiaga, mille partner allkirjastatult tagasi saatis. Samuti saate võrrelda kaht sama tüüpi dokumenti – näiteks siis, kui soovid võrrelda kaht PDF-i.

35 keele tugi

FineReader toetab tekstivõrdlust 35 keeles, sealhulgas ka mitmekeelseid dokumente. Tarkvara suudab dokumendi keele ka automaatselt tuvastada.

LEIAB ERINEVUSED

Ükski muudatus ei jää märkamata

Muudatusi on lihtsam märgata, sest tarkvara annab tuvastatud muudatustest teada ning on lihtsalt navigeeritav, seetõttu pole enam vaja võrrelda ridahaaval. Muudatused tõstetakse võrdlusdokumentides esile ning kuvatakse kerimise ajal kõrvuti, mistõttu neid on faili üle vaadates kergem märgata.

Keskenduge olulistele muudatustele

FineReader jätab välja ebaolulised muudatused ja vorminguerinevused (kujundus, vormindus, tühikud jms), häirimata dokumendi kehtivust. Esile tõstetakse ainult need muudatused, mis mõjutavad sisu tähendust.

SALVESTAGE JA JAGAGE TULEMUSI

Aruande saab salvestada PDF-i või Wordina

Võrdluste tulemused saab salvestada kas PDF-failina, milles muudatused on märgitud märkustena, või Wordi dokumendina, mis kuvab aruandes erinevused. Ebaolulised erinevused võib tähelepanuta jätta ning need enne aruande lõpetamist eemaldada.

Kopeerige muudatused arutlemiseks

Kaht dokumenti võrreldes võite kopeerida mis tahes leitud muudatuse otse FineReaderi võrdlusaknast Compare Documents ning kleepida sinna, kuhu soovite (e-kirja, sõnumirakendusse jm), et koostöö sujuks tõhusamalt.

Hot Folder võimaldab automaatset teisendamist

Hot Folder on tööriist, mille abiga saab kergesti seada graafikud kogutud dokumentide optiliseks tekstituvastuseks (OCR) ning selle jälgimiseks, et dokumendihaldus töökohal oleks automaatsem. Dokumendid teisendatakse toimetatavasse ja otsitavasse PDF- või PDF/A-vormingusse ning on valmis digitaalseks arhiveerimiseks.

Automaatne Dokumendi Teisendamine

AUTOMAATNE TEISENDAMINE HOT FOLDERiga*

Kogutud dokumentide automaatne teisendamine

Hot Folderis saate lihtsalt, paari lihtsa sammuga luua ülesanne dokumentide automaatseks teisendamiseks, nii jääb aega üle ka muudeks ülesanneteks. FineReader 14 suudab automaatselt teisaldada kogutud skannid ja pildid otsitavasse PDF-vormingusse ning toimetatavasse tekstivormingutesse, sh Microsoft Word, Excel, OpenOffice Writer jt. Näiteks otsib Hot Folder kindlast kaustast (sh alamkaustadest) üles kõik PDF-id (s.t skannitud PDF-id) ning teisendab need otsitavateks PDF/A-dokumentideks, mis on valmis pikaajaliseks digiarhiveerimiseks. Juba loodud Hot Folderi kausta saab uuesti kasutada teiste sarnaste dokumentide pakettidega.

Looge jälgitav kaust

Looge kohalikul või võrgukettal, FTP-serveris või postkastis jälgitav kaust, millesse pandud fail(id) teisendatakse automaatselt juba valmis seadistuste järgi. Hot Folder käivitab protsessid teie seatud intervallide (iga minut, iga päev jne) järgi. Jälgitavat kausta kasutades saate oluliselt lihtsustada hulga paberdokumentide optilise tekstituvastusega teisendamist, kui neid skannitakse kombineeritud väljundseadmega (MFP).

Valige teisendamise graafik

Hallake dokumentide teisendamist tõhusamalt: määrake Hot Folder dokumente töötlema kindlal ajal, näiteks pärast tööaja lõppu. Paindlik tarkvara võimaldab seadistada korduvad ülesanded perioodiliselt – toimuma näiteks iga kuu, iga nädal, iga päev või isegi iga tund.

Jälgige postkasti manuseid

Seadistage Hot Folder automaatselt töötlema e-kirjaga saabunud manuseid, nagu nt need, mida saadab MFP. Näiteks saate lasta teisendada kõik sissetulevad skannitud paberdokumendid automaatselt otsitavaks Wordi või PDF-dokumendiks.

Optilise tekstituvastuse täpsemad seaded

FineReaderi Hot Folder pakub mitmeid seadistusi optiliseks tekstituvastuseks, mis aitavad tagada erakordse tulemuse ning korraldada töö kõige tõhusamal viisil. Seadistada saab optilise tekstituvastuse keeli, teisendamiskiirust, pildi eeltöötlust ning salvestusvalikuid. Näiteks saate anda Hot Folderi ülesande tuvastada automaatselt kõik sisenddokumendid ning salvestada tulemused optilise tekstituvastuse projektina (OCR Project), et neid seejärel korrigeerida, kasutades FineReaderi tööriista OCR Editor, millel on sisseehitatud õigekirja kontrolli ja teksti parandamise vahendid.

* Hot Folderiga dokumentide töötlemise piirang on 5000 lehekülge kuus ning FineReader 14 Corporate’i piirang on 2 CPU. Mitme dokumendi teisendamine FineReader 14 põhikasutajaliidesega (uue ülesande aknas New Task) on piiramatu kõigis tooteversioonides (Standard, Corporate).

TAVALISEMAD ÜLESANDED ÜHE KLIKIGA

Igapäevane rutiin sujuvamaks

Automatiseeritud ülesanded võimaldavad teha kindlate seadistustega teisendusi korduvalt ainult ühe klikiga – iga kord, kui neid vajate. Looge enda automatiseeritud ülesandeid sageli korduvate dokumenditööde jaoks, nagu näiteks dokumentide teisendamine otsitavateks, parema pildikvaliteediga PDF-failideks. Saate seadistada dokumendipildi allika, tuvastuskeeled, väljundvormingud ja salvestuskaustad ning käivitada ülesanded just siis, kui vaja.

Hulgilitsentsid ettevõtetele

FineReader 14 on saadaval litsentsiga, mis annab optimaalsed kasutusvõimalused paljudele töötajatele erinevates võrgukeskkondades, nii väikese kui keskmise suurusega ettevõtetes, suurtes organisatsioonides ning avalikes ja haridusasutustes. Hulgilitsents on saadaval nii Standard- kui ka Corporate-versiooni jaoks ning algab 5 litsentsist

Kogu tõhusus ühes kohas

Saate anda organisatsioonis mitmele töötajale integreeritud PDF-failide ja optilise tekstituvastuse lahenduse, mis sobib paljudeks ülesanneteks, kus on vaja tegeleda PDF-dokumentide ja skannidega.

Lihtne kasutuselevõtt

Kerge paigaldada mitmele töökohale. Paindlikud litsentsivõimalused võimaldavad säästa ressursse nii kasutuselevõtul kui ka litsentsihalduses. Ettevõtte kasvades saab litsentse juurde osta

Kulutõhus

Hulgilitsentsidele on astmelised soodustused, kui ostate 5 litsentsi või rohkem. Upgrade Assurance tagab automaatsed tooteuuendused ilma lisakuludeta.

Litsentsivõimalused

FineReader 14 pakub lihtsaid ja paindlikke litsentsivõimalusi, mis sobivad nii äriettevõtetele kui ka avalikele ja haridusasutustele.

 

TÖÖKOHA KOHTA
min 5 litsentsi

TERMINALISERVER
min 5 litsentsi
PARALLEELSED
min 5 litsentsi

KONTOR
min 50 litsentsi

LITSENTSI TÜÜP Mitu kasutajalitsentsi tööjaamades kohapeal kasutamiseks Terminalilitsents, mis võimaldab tarkvarale kaugjuurdepääsu kliendi arvutitest LAN-i sisene võrgulitsents tööjaamades kohapeal kasutamiseks Avatud litsents tööjaamades kohapeal kasutamiseks
PAIGALDAMINE Kohalik või üldpaigaldus, üks või mitu litsentsivõtit Paigaldus serverisse, üks litsentsivõti Üldpaigaldus, üks või mitu litsentsivõtit, litsentsihalduse tööriist serveris Üldpaigaldus, üks litsentsivõti
LITSENTS Tööjaama kohta Nimelise kasutaja kohta Samaaegsete kasutajate arvu järgi Tööjaama kohta
KASUTAJATE ARVU JÄRGI Kasutajate arv on sama mis ostetud litsentside arv Kasutajate arv on sama mis ostetud litsentside arv Kasutajate arv on piiratud samaaegsete kasutatajate arvuga Kasutajate arv on sama mis ostetud litsentside arv, vajalik eraldi kirjalik leping

Küsi hinnapakkumist/prooviversiooni