FlexiCapture for Invoices

ABBYY FlexiCapture for Invoices on kasutusvalmis lahendus arvete automatiseeritud töötlemiseks ning makstavate arvete täislahenduse oluline komponent. See pakub põhifunktsioone selleks, et protsess oleks läbipaistev, alates dokumentide saabumisest kuni arvete skännimise ja väljasaatmiseni. ABBYY FlexiCapture for Invoices aitab organisatsioonidel oluliselt vähendada tegevuskulusid, tagada nõuetelevastavuse ja andmekvaliteedi ning suurendada produktiivsust.

Tänapäevase ettevõtte jaoks kasutusvalmis

ABBYY FlexiCapture for Invoices on kiire ja lihtne võimalus alustada arvete automaatset töötlemist ilma pika ja kalli juurutamisperioodita. Lahendus on eelnevalt seadistatud, nii et see tuvastab kõik arvete vajalikud andmeväljad ning pakub ka valmis riigipõhiseid profiile ning põhilisi kinnitusreegleid.

Mitme kanaliga sisend

Teie ettevõttesse posti, e-kirja või faksiga saabuvad arved tuvastatakse, registreeritakse ja töödeldakse standarditud töövoo osana. Saabumishetkel õigesse kohta suunamine paberite käsitsi edasitoimetamise asemel võimaldab arved suunata otse elektroonilisse töövoogu, mis teeb teie arvetöötlemise läbipaistvamaks.

Ostutellimuste sobitamine

Automaatne ostutellimuste kokkuviimine pealkirja tasemel ning ERP põhiandmebaasidega võrdlemine lihtsustab andmevõrdlust, tõhustab arvetöötlust ning võimaldab sobitatud dokumentide otsetöötlemist. Raamatupidaja saab automatiseeritud sobitamise tulemused saab üle kontrollida ning kinnitada.

Andmete mugav kontrollimine

Tänu loogilisele kasutajaliidesele, mis suunab raamatupidaja nende väljadeni, mis vajavad tähelepanu, saab arvete ülevaatamisele ja parandamisele kuluva aja vähendada miinimumini. Nutikad soovitused ja muud kasulikud omadused lihtsustavad andmete tõhusat kontrollimist.

Arhiveerimisvalmidus

Arvete pildid teisendatakse tihendatud ja otsitavateks PDF-failideks, mis on valmis elektrooniliseks arhiveerimiseks – see lihtsustab auditeid, võimaldab aegsasti reageerida nii firmasisestele kui ka -välistele päringutele ning tagab finantsdokumentide säilitamise nõuete järgimise.

Otsetöötlemine

Automaatne dokumenditöötlus – alates arve saabumisest kuni väljasaatmiseni – ilma inimsekkumiseta laseb raamatupidajatel keskenduda ainult erandlikele arvetele.

Veebikoolitus

Seadistatav jooksevõppe tehnoloogia võimaldab raamatupidajal andmetuvastust täpsustada vahetult, otse arve üle vaatamise käigus. Erinevalt musta kasti laadsetest iseõppivatest süsteemidest jätab ABBYY FlexiCapture for Invoices IT-töötajatele täieliku kontrolli õppe tulemuste üle.

Arvete liigitamine

Liigitustehnoloogia liigitab dokumendid eri tüüpideks ja variatsioonideks, et sissetulevaid dokumente saaks automaatselt sortida ja suunata eelmääratud sihtkohtadesse. FlexiCapture for Invoices pakub pildi-, teksti- või reeglipõhiseid liigitusmeetodeid.

Tihe integratsioon

Kuna lahendusel on end juba tõestanud ühendused ERP-, kooskõlastuse töövoogude ja BPM-süsteemide jaoks, saab selle sujuvalt integreerida olemasolevasse finantskeskkonda.

Universaalne arvetöötlus

Lahendus annab kõik vajalikud vahendid andme- ja dokumendisuunamise automatiseerimiseks ning kasutaja saab neid kergesti kombineerida. Selle võib kasutusele võtta tsentraliseeritud, jaotatud või segakeskkonnana ning seda on lihtne laiendada ka ettevõtte teiste dokumenditöötlusülesannete tarbeks.

Riigipõhine kasutajatugi rahvusvahelistele ettevõtetele

ABBYY FlexiCapture for Invoices on võimalik kasutusele võtta nii keskkontoris kui ka kaugkontorites, et globaalselt tegutsevas ettevõttes oleks kõikjal sama arvete töötlemise raamistik. Võimalikud riigipõhised valmisseadistused ja kinnitusreeglid, mida saab kohandada sedamööda, kuidas ettevõte laieneb või eeskirjad muutuvad.

ABBYY FlexiCapture for Invoices on tänapäevase makstavate arvete automaatsüsteemi oluline osa. See sisaldab viit etappi alates arve saabumisest kuni väljasaatmiseni.

Arve sisestamine

ABBYY arvelahendus toetab mitut sisendkanalit nagu e-post, veebipõhine arve skännimine, MFP, FTP, mobiiliga salvestamine, faks jne. Nii on võimalik töödelda dokumente identselt, olenemata vormist või vormingust.

Liigitamine

Arvete liigitamise tehnoloogia võimaldab dokumente sortida tüübi ja kliendikategooriate järgi. Süsteem õpib jooksvalt, mis võimaldab kiiret kasutuselevõttu ja täpsemat töötlemist.

Andmetuvastus, andmete eraldamine ja valideerimine

ABBYY arvelahendus tuvastab andmed ja võtab need välja vajalikelt arveväljadelt. Lisaks ostutellimuste sobitamisele toetab see ka riigipõhiseid kinnitusreegleid ning arvete sobitamist alusandmetega.

Andmete ülevaatus ja arvete heakskiitmine

Andmete kinnitamise protsess muutub lihtsamaks tänu töövoogude nutikale kinnitamisele, mis sisaldab automaatset arvetöötlust, kus raamatupidajal on siiski võimalik kontrollida ja kinnitada puuduvaid andmeid käsitsi ning saata need otse kehtivatesse, ostutellimustega sobitatud dokumentidesse.

Eksportimine ja arhiveerimine

FlexiCapture for Invoices on võimalik kergesti integreerida ERP-süsteemidega, finantsrakenduste ja arveandmete eksportimiseks mõeldud andmebaasidega. Arvete automaatne indekseerimine põhiväljade järgi tagab arvete kiire ja lihtsa leidmise. Piltide PDF-vormingutesse teisendamine vastab uusimatele arhiveerimisnõuetele.

Küsi hinnapakkumist/prooviversiooni